Aanmelding - Schooljaar 2023-2024

Hieronder kan je aanmelden voor het schooljaar 2023-2024 en voor het tweede tot en met de zevende jaren.
Aanmelden voor 1A/1B
De aanmeldingen voor het eerste jaar worden geregeld via AGODI en zijn wettelijk verplicht. Aanmelden kan vanaf 27 maart 2023. De link zal hier beschikbaar gesteld worden. Wie wil aanmelden zal gevraagd worden zijn drie voorkeurscholen in te vullen. Het volstaat om enkel in het eerste veld Ter Groene Poorte in te vullen.
Leerlingen die reeds op Ter Groene Poorte zitten hoeven dit NIET in te vullen. Hun inschrijving verloopt verder automatisch via een bevraging.
Op dit e-mailadres ontvangt u een link waar u later de aanmelding verder kan afwerken

Leerling

Rijksregisternummer niet correct!
Dit staat op de achterkant van de identiteitskaart. Nederlanders vullen het persoonsnummer/BSN in.
Geslacht